Category: Học tập và công việc

Học tập và công việc

Tư tưởng “làm quan”

“một người làm quan cả họ được nhờ ” “Mong muốn con sau này phải là ông nọ bà kia”…là tư tưởng chung của thế hệ cũ, liệu nó có còn đúng ở thời hiện đại?

Học tập và công việc

Thứ 2 là thứ l**

Nhớ hồi đi học, lúc nào cũng sợ thứ 2 vì đơn giản là lại phải đi học, khi đi làm rồi thì sợ thứ 2 vì…lại phải đi làm

Cuộc sống xã hội

Lại “làm chỗ mới” :))

Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh, mà đem lòng yêu luôn bầu trời…

Cuộc sống xã hội

Kế hoạch và dự định 2018

thực hiện công việc đáng lẽ đã làm vào 2017,viết kế hoạch từ 2016 và lên ý tưởng từ 2015 :v

CHUYÊN MỤC

Chúc bạn chọn được chuyên mục đúng ý
Đức Mu Blog | Đức Mu